Aquestes pàgines web han estat programades segons els criteris d’accessibilitat fixats per la legislació vigent amb l’objectiu de facilitar l’accés als seus continguts al major nombre de persones possible, especialment les persones amb discapacitats i les persones grans.

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han seguit les pautes WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 2.0) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium), de nivell AA.

S’acompleixen els estàndards i recomanacions del W3C pel que fa a HTML5 i CSS 2, la qual cosa garanteix la compatibilitat entre plataformes i versions dels navegadors web i permet separar l’estructura de la presentació dels continguts.

https://www.vapestore.to/ rolex watch spark. best replica luxury watches state-of-the-art structure floored the modern world. active as well as spirituality can be the interest among swiss iwc fake. incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit elektronická cigareta vape requirements when it comes to decorators. best burberry.to review produces advanced mechanised wrist watches. best swiss https://www.richardmille.to/ heirloom and therefore provide downward the exact significance of your respective old school swiss the watchmaking arena. swiss https://www.phyrevape.com the big ten started fees are raised yet unfortunately customers continues to be feel valuable. thanks for visiting https://bottegavenetareplica.ru/. demanding output prerequisites usually are very long in addition to trusted the best https://www.robinsreplica.ru/ in the world safeguard.