Aquestes pàgines web han estat programades segons els criteris d’accessibilitat fixats per la legislació vigent amb l’objectiu de facilitar l’accés als seus continguts al major nombre de persones possible, especialment les persones amb discapacitats i les persones grans.

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han seguit les pautes WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 2.0) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium), de nivell AA.

S’acompleixen els estàndards i recomanacions del W3C pel que fa a HTML5 i CSS 2, la qual cosa garanteix la compatibilitat entre plataformes i versions dels navegadors web i permet separar l’estructura de la presentació dels continguts.