El Local Parroquial es va construir en dues etapes distants en el temps, però amb l’objectiu comú d’acollir-hi actes de caire religiós i cultural. El cos més proper a la plaça de l’Església es va inaugurar el 1908 com a seu de l’entitat Centre Catòlic «La Perla del Llobregat». D’autor desconegut, les façanes articulen una equilibrada combinació de pedra i maó i una proposta harmònica en què dominen les línies horitzontals. L’edifici, construït al costat mateix de l’església parroquial, ocupa una parcel·la que afronta a dos carrers. Pren caràcter el xamfrà, en el qual  ressalta l’ornamentació de dues falses columnes de pedra a la planta baixa i una pilastra al primer pis; un balcó seguit uneix les dues façanes i emfatitza aquest angle de l’edifici. També del primer pis destaca el variat disseny de les obertures i especialment dels guardapols que emmarquen els balcons. Els murs del Casal han estat testimoni de diades de teatre popular i professional, de ballades musicals i d’actes de molt diversa índole. L’ampliació dels anys vuitanta, projectada pel conegut arquitecte Pere Fontdevila, hi afegeix un cos neutre que respecta el protagonisme del projecte inicial.