L’edifici situat al carrer Padró, just davant del carrer del Mestre Font Parera, disposa de bona visibilitat vers la plaça de l’Església i el temple mateix. És en aquesta ubicació, especialment significativa, on es va bastir aquesta obra de l’arquitecte Roc Cot i Cot a inicis del segle xx. En aquest període, el carrer Padró era una via de comunicació important, d’accés i connexió al poble, seguint l’antic camí d’Olvan i Vic. Es tracta d’un projecte de gran originalitat en el qual la construcció en maó vist abasta el conjunt d’elements que conformen la façana, tal com correspon al gust plenament modernista de l’època. Aquest material tradicional assoleix un gran tractament artístic a les llindes i les lloses dels balcons, en el coronament de l’edifici i en els motius romboidals que defineixen el relleu del mur, i li atorga una gran personalitat. Bona part del protagonisme de la façana recau també en el disseny de les llindes, molt desenvolupades, amb guardapols amb formes geomètriques; destaca especialment el de l’accés principal, que incorpora una reixa amb el detall de les inicials del promotor, «R.M.» , entre motius vegetals i geomètrics.