El creixement urbà de Gironella mostra alguns exemples ben reeixits que s’emmarquen en l’arquitectura noucentista. La casa núm. 56 de l’avinguda de Catalunya es va construir el 1908, amb cert caràcter burgès, situada en un emplaçament cèntric en la nova àrea en desenvolupament. Com és habitual en els edificis de la carretera, la planta baixa era destinada a comerços i, en aquest cas, disposava d’habitatge a l’entresol. Les plantes superiors eren també d’ús residencial; el pis principal, el més senyorial de tots. Els elements que decoren les obertures emfatitzen l’equilibri del projecte, i destaca especialment l’estructura en arquitrau que emmarca el balcó central; prenen també rellevància les mènsules dels balcons i algunes petites decoracions vegetals que contrasten amb les línies geomètriques. L’edifici fou conegut popularment per haver estat lloc de residència del metge que hi tenia la seva consulta. L’escala d’accés als pisos superiors, de la qual es conserva la barana, va ser un element significatiu del disseny interior. L’autor del projecte, Roc Cot i Cot, va ser arquitecte municipal de Gironella i té també altres projectes de caire modernista.