Sens dubte, un dels factors que més va afavorir que l’avinguda de Catalunya és convertís en el nou centre neuràlgic de la vila va ser l’arribada del ferrocarril. Una de les principals conseqüències d’aquest moment de creixement fou la construcció de nous edificis, principalment en els terrenys situats al llarg de la carretera. Es van aixecar immobles d’índole molt diversa, entre els quals habitatges destinats a famílies obreres que mostren projectes senzills, ben executats i adients al gust arquitectònic del moment. D’idèntiques característiques, les cases 40 i 42 de l’avinguda van ser bastides el 1890 i el 1896 per iniciativa d’un promotor del qual tan sols coneixem les inicials, P i R, que figuren sota l’escut de la ciutat de Barcelona, a les reixes de la planta baixa. Destaca el protagonisme de les galeries superiors, d’arcs de mig punt en concordança amb les portes dels locals comercials dels baixos, i el toc ornamental que aporten els elements metàl·lics. Les façanes estan construïdes íntegrament en maó vist, un dels trets més comuns dels projectes modernistes de Gironella. Amb l’entrada del ferrocarril el 1897, els dos edificis devien lluir flamants i acabats d’estrenar.