La planta irregular d’aquest immoble és el resultat de l’annexió de diversos cossos. D’una banda, un edifici de planta allargada i façana senzilla que dona a la plaça de la Vila, i d’altra banda, el gran volum edificat, visible des de la plaça de l’Església, que incorpora un annex que afronta, pel lateral, al passatge de l’Almorratxa. Aquest cos presenta una façana sòbria i senyorial, especialment destacable en el marc de l’arquitectura d’inici del segle XX, bastida amb una combinació de pedra i maó. L’ús d’aquest darrer material és present a les cantoneres, en el disseny de les obertures i als relleus decoratius. Destaca la singular formulació de les finestres trigeminades dels pisos superiors —de les quals únicament es conserva la del darrer nivell—, element d’inspiració medieval que ressalta el llenguatge modernista de la façana. En aquesta casa hi va residir el Dr. Joan Armengou, anomenat el Regent, fill adoptiu i predilecte de la vila, reconegut entre altres tasques per l’impuls que va donar a la construcció de la nova església de Santa Eulàlia, especialment necessària en un moment en què Gironella va experimentar un important creixement poblacional.