Les cases 14 i 16 de la carretera de Berga presenten característiques comunes que fan pensar que són obra del mateix arquitecte. El treball de maó de les façanes genera volums i formes geomètrics, tot definint les línies artístiques del conjunt dins dels paràmetres modernistes que reivindiquen el valor estètic d’aquest material. Tot i que es desconeix l’autor i la data del projecte arquitectònic, la similitud amb Cal Claudi (carrer Padró núm. 6), obra de l’arquitecte Roc Cot i Cot del 1907, és prou evident per suposar-ne la mateixa autoria. Ens trobem, doncs, davant d’una fórmula constructiva que es consolida en el conjunt d’habitatges urbans gironellencs a principis del segle xx. Més enllà de les formes geomètriques, la façana conté altres motius decoratius, com ara mènsules en forma de voluta i palmetes en els guardapols de les obertures. El 1934 la casa 16 fou ampliada amb la remunta d’un pis, segons projecte del també destacat arquitecte Emili Porta. Els immobles estan situats a la carretera de Berga a Sant Fruitós, a l’indret conegut popularment com el Purgatori, probablement en relació amb el seu emplaçament al peu d’un dels camins que porten al cementiri.