La construcció de l’església Nova de Santa Eulàlia està estretament vinculada al context social i econòmic de Gironella a finals del segle xix. És cert que el creixement demogràfic de la població requeria espais amplis per acollir els nombrosos parroquians, però la ubicació del temple i el seu disseny responen a la voluntat de manifestar la puixança del sector industrial de la vila, que va finançar bona part de l’obra. Una primera proposta de Gaietà Buïgas no va arribar a realitzar-se i el 1903 va rebre l’encàrrec Alexandre Soler i March, que va imprimir al projecte un marcat caràcter historicista, incorporant-hi elements neoromànics i neogòtics, encertadament combinats amb les fórmules emprades al cimbori, més properes a l’arquitectura industrial. El temple s’inaugurà el 1905, però la construcció no va quedar enllestida fins el 1958, amb la finalització del campanar, que constitueix un cos avançat de la façana, a manera de nàrtex. Tal com els donataris i les autoritats pretenien, el perfil del temple ha esdevingut un referent visual del paisatge del Baix Berguedà.