El disseny modernista de l’Hotel de l’avinguda de Catalunya respon a uns paràmetres específics dins del conjunt d’edificis gironellencs adscrits a aquest corrent arquitectònic. És l’únic projecte del nucli urbà que desenvolupa un llenguatge visual basat en ondulacions i línies corbes. La inspiració gaudiniana que denota aquest plantejament, especialment pel que fa a la formulació de la planta baixa, fa plausible l’atribució de l’obra a Alexandre Soler i March proposada per alguns autors. Les columnes de pedra amb capitells florals sostenen un gran arc escarser i reben sengles arcs rampants, tot definint una estructura que reclama bona part del protagonisme del frontis. Quant al coronament, la cornisa curvilínia està realitzada en maó vist, el material més destacat del Modernisme local. La torre, emplaçada en un extrem, té ondulacions a la part superior; la coberta original a quatre vessants, avui desapareguda, afegia un toc medievalitzant a la façana. Probablement construït a inicis del segle xx, la història de l’edifici és poc coneguda, tot i que algunes referències permeten pensar que podria haver estat seu d’alguna entitat local, de caire polític o cultural. En èpoques ja més recents va albergar l’Hostal Albertí.