El 1860 Ramon Alsina i Lluïsa Rodergas, descendents de nissagues dedicades a la filatura i al teixit del cotó, van adquirir l’antic molí fariner de la vila de Gironella, a partir del qual es va desenvolupar la colònia tèxtil de Cal Metre. Seguint un patró habitual, la torre de l’amo es va establir dalt d’un turó, en una posició de domini sobre el conjunt fabril. El gran casal, de volum rectangular, consta de tres plantes, més la galeria superior fruit d’una reforma posterior. Inicialment, l’immoble cloïa amb un terrat pla on sobresortia el cos central de la caixa d’escala, que, a manera de torre, ressaltava el caràcter noble de la residència. Del disseny uniforme de les façanes destaquen els emmarcaments de pedra de les obertures, de gran sobrietat, formats majoritàriament per arcs escarsers excepte a la porta d’accés principal, d’arc de mig punt, tots decorats amb angles motllurats. Pel que fa a l’ornamentació també ressalta el fris superior de motllures i petites mènsules, així com el treball dels elements de metall, visible a les baranes de ferro dels balcons i en altres detalls, com els picaportes.